Зарядни устройства

Инверторни зарядни устройства.

Защо да избере инверторно зарядн устройство?

1. Препоръчителен и дори задължителен за ползване при закупуване на нова батерия, защото осигурява окончателната формовка на батерията и гарантирания експлоатационен период , посочен от завода - производител;

2. Има възможно най - добра и гарантирана стабилизация по ток и напрежение - възможност за грешка ± 1%;

3. Защита за контрол на мрежовото напрежение по минимално допустима стойност или липса на фаза;

4. Осигурява плавен заряд на батерията, с което се осигурява изключително минимални загуби на вода и нищожно газоотделяне;

5. Начина на управление на зарядния процес - гарантира заряд на 100 % и което е най - важно - удължава експлоатационния период на батерията, пазейки клетките от разрушаване по време на заряд;

6. Лесен за ползване - осигурява постоянна информация на дисплея за състоянието на батерията, на всеки 8 секунди дава информация за тока и напрежението на батерията в момента на заряд;

7. Изключително олекотен - със своите 9,5 кг. (за трифазните) и 8,3 кг.  (за монофазните) позволява да бъде местен на всяко удобно за зареждане място.

Онлайн връзка