Стационарни батерии

Сфера на приложение

  • Телекомуникации
  • Радио и клетъчни телефонни релейни станции
  • Системи за аварийно осветление
  • Енерго-разпределение
  • Непрекъсваеми токозахранвания (големи UPS)
  • Железопътни уредби

Характерни особености

  • Дълъг живот - над 15 години
  • Експлоатация без поддръжка през целия си експлоатационен период
  • Експлоатационна безопасност
  • Икономия на монтажно пространство
Онлайн връзка